Zimní semestr

Název práce

Autor/email

Dějiny ekonomie Jitka Franclová
Starořečtí filosofové Štěpán Bastl
Středověcí scholastikové Vendula Bílková
Fyziokraté Iveta Čapková
Merkantilisté a kamerální vědy Tereza Buzková
Merkantilismus a kamerální vědy 2 Hana Davidová
Klasická škola Iva Malenická
Klasická škola 2 Anna Watterová
Monetarismus Veronika Zuntová
Neoklasicismus Eva Štefánková
Německá historická škola Eva Churaňová
Adam Smith Jirka Fejt
Thomas Robert Malthus Karla Šírová
Lausannská škola Petra Kubíčková
Rakouská škola Miroslava Němečková
Američtí marginalisté Tuto práci napsala moje maličkost
Američtí marginalisté 2 Klára Johnová
Keynesiánství Hanka Vítovcová
Neokeynesiánství Lenka Šourová
Neokeynesiánství 2 Lucie Šimková
Postkeynesiánství Maruška Táboříková
Postkeynesiánská revoluce Magdaléna Ráčková
Cambridgeská škola Melichar Martin
Cambridgeská škola, A. Marshall Stanislav Lomoz
Chicagská škola - prezentace Dana Tomášová
České ekonomické myšlení Eva Pechová
...zde může být další Sem mi pošlete svoji práci

Letní semestr

Název práce

Autor/email

Inflace Jana Šmídová
Inflace 2 Lucie Šimková
Inflace 3 Maruška Táboříková
Inflace 4 Eva Pechová
Inflace 5 Tereza Buzková
Evropská unie Jana Tyemnyáková
Vnitřní trh Evropské unie Jitka Franclová
Systém sociální zabezpečení v ČR Anna Vatterová
Sociální zabezpečení v ČR Iveta Čapková
Důchodový systém Kateřina Lomozová
Nezaměstnanost Karla Šírová
Vývoj nezaměstananosti v excelu Karla Šírová
Nezaměstanost absolventů v ČR Lenka Šourova
Regionální nezaměstnanost Bohužel už nevím od koho - sorry
Zahraniční obchod Eva Štefánková
Zahraničně obchodní politika Hana Davidová
Platební bilance, export, import Petra Kubíčková
Platební bilance - teorie Ivana Kalianková
Platební bilance - vývoj Ivana Kalianková
HDP Dana Tomášová
HDP a podpora podnikání Jitka Kmochová
HDP 2 Klára Johnová
HDP a ekonomický růst Vendula Bílková
ČNB v současnosti Barbora Šafránková
Ekonomické ukazatele ČR 1 Bedlak
Ekonomické ukazatele ČR 2 Bedlak
Ekonomické ukazatele ČR 3 Bedlak
Velká prezentace z personálního Bedlak
Interkulturni pro BAN čtěte!!! Bedlak
Chcete více prací? Tak začněte u sebe a
...prosím posílejte třeba sem další práce